Pozajmice online dating Free flirting pinoy online chat room


02-Oct-2016 17:47

pozajmice online dating-49

Us webcam sex

Ekonomisti su jedinstveni u stavu da Srbiji više nije potreban aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji podrazumeva korišćenje ili rezervaciju pozajmica, ali ne isključuju saradnju konsultativnog tipa.

Ekonomista Jurij Bajec rekao je za Betu da je saradnja sa tom međunarodnom institucijom pomogla da se dovedu u red javne finansije, što je bio prioritetni zadatak, ali da je u dilemi da li je Srbiji potrebna dalja saradnja na savetodavnoj osnovi.

Što se tiče vođenja poslovnih knjiga, izuzetak je samostalni poduzetnik – paušalac, koji taj status dobija Rješenjem od Porezne uprave, ali samo pod uslovom da nije PDV obveznik.

„Paušalci“ nisu dužni voditi poslovne knjige, sa izuzetkom onih koji ostvaruju promet sa pravnim licima, i koji su dužni voditi samo Knjigu prometa.

pozajmice online dating-55

online dating getting no response from women

Poslovne knjige moraju biti dostupne radnicima Porezne uprave koji su ovlašteni za vršenje inspekcijskog nadzora.Istina je, kako je rekao, da strani investitori vole da ulažu u zemlji koja ima aranžman sa MMF, ali da još više vole državu gde je sređen pravni sistem i postoje stabilini uslovi za ulaganja, a bez MMF-a.